Veileder for NMSK-tilskudd 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Skogbruk

Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO

Årets tilskuddsmidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er nå fordelt, og RKL har utarbeidet en veileder for tilskuddsordningen. Veilederen opplyser om aktuelle tiltak innenfor NMSK-ordningen for Lørenskog, Oslo og Lørenskog, vilkår, tilskuddssatser, makssatser for egen innsats og noen tips og råd til søknadsomgangen i 2021. Søknadene blir som vanlig prioritert ut ifra lokale målsettinger fra landbrukets tiltaksstrategier 2021 – 2024, vist i tabellen lengre ned i dokumentet. Veilederen gir også en oversikt over de statlige tilskuddsordningene i skogbruket. Søknader på disse tilskuddsordningene sendes også til landbrukskontoret.

Du finner veilederen her: Veileder NMSK 2021

Informasjon om skogfondsordningen finner du her.