Våronn – tid for miljøtiltak

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Har du vurdert å anlegge grassoner mot vassdrag eller soner med blomsterblanding for pollinerende insekter? Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en egen brosjyre for våronna til planlegging av aktuelle RMP miljøtiltak.