Tørkerammede økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt grovfôr

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr. Alle som rammes av den ekstreme tørken og som ikke får tak i tilstrekkelig mengde økologisk fôr, kan søke om tillatelse til å kjøpe inn konvensjonelt fôr.

Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr, men det finnes hjelp for de som rammes av uforutsette hendelser. Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008, art. 47 a  (katastrofeparagrafen) er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann.

På Debios hjemmeside finnes det eget skjema for slik søknad, https://debio.no/dokumenter/. Alle som rammes av den ekstreme tørken og som ikke får tak i tilstrekkelig mengde økologisk fôr, kan søke om tillatelse til å kjøpe inn konvensjonelt fôr. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, men for å sikre en raskest mulig behandling er det avgjørende at søknaden inneholder etterspurte opplysninger og dokumentasjon.

Kriseparagrafen muliggjør at det kan gis tillatelse til opptil 100% konvensjonelt fôr, men vær oppmerksom på at det kun er grovfôr det gis tillatelse til å bruke så lenge det er mulig å kjøpe økologisk kraftfôr.​

Kanskje du kan løse fôrbehovet ved å bruke karensfôrmidler?

Eget grôvfôr fra nye arealer i første års karens kan brukes med inntil 20 % (fôret kan ikke ha vært drevet økologisk de siste 5 åra og kan heller ikke ha vært gjødslet eller sprøytet i år)

Proteinvekster fra egne arealer i første års karens kan være en del av 20%-en nevnt ovenfor.

Eget karensfôr fra 2. års karensarealer kan brukes med inntil 100 %. Om du kjøper 2.årskarensfôr fra noen andre kan dette fôret brukes med inntil 30 % av fôrbehovet. Huske å be om erklæring på at fôret er kontrollert av Debio og er godkjent som 2. års karensfôr.

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til å bruke karensfôr. Du finner mer om reglene for bruk av fôr i Regelverksveilederen for økologisk landbruksproduksjon​.