Tiltak for å hindre utbrudd av fugleinfluensa

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

På bakgrunn av nye funn av fugleinfluensa i Sverige og Finland har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskrift med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette innebærer at fjørfe/tamfugl fysisk skal holdes adskilt fra villfugl.

Tiltaket er forebyggende, for å unngå mulig smitte til fjørfepopulasjonen fra villfugl. I tillegg pålegger forskriften fjørfeholdere å varsle Mattilsynet ved hendelser som kan indikere smitte av fugleinfluensa, og alle fjørfehold i området skal registreres hos Mattilsynet.

 

Mere info om fugleinfluensa:

Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap

Info om fugleinfluensa

Beredskapsplan – fugleinfluensa