Tilskuddsbrev for produksjonstilskudd er tilgjengelig i Altinn

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Tilskuddsbrevene med vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket etter søknadsomgangen med frist 20. august 2014, ble onsdag 4. februar sendt til foretakenes meldingsboks i Altinn. Alle foretak som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i søknaden om produksjonstilskudd, vil få tilskuddsbrevet tilsendt elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn. Klagefristen på vedtak om tilskudd er 3 uker fra tilskuddsbrevet mottas i meldingsboksen i Altinn. 

For å få tilgang til tilskuddsbrevet er det viktig at du velger riktig aktør når du er inne i «Min meldingsboks». Velg det foretaket som søkte om tilskudd som aktør.