Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. Fylkesmannen er vedtaksmyndighet for tilskudd til bygging av skogsveier, mens kommunen har ansvar for prioritering av søknader i sin kommune.

Søknaden vurderes av kommunen og oversendes med vedlegg til fylkesmannen for endelig behandling innen 1. juni.  Søknadsskjema SLF-903 for tilskudd til veibygging skal benyttes og sendes kommunen, skjemaet finner du her. For mer informasjon om retningslinjer for tilskudd se nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bygging eller ombygging av landbruksveier er regulert av landbruksveiforskriften, og må godkjennes av kommunen. Benytt søknadsskjema SLF-902 fra landbruksdirektoratet.