Innlegg tagget med ‘Strømstøtte’

Strømstøtte for jordbruksforetak

For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022. Les mer på Landbruksdirektoratets sider