Innlegg tagget med ‘smil’

Søknadsfrist SMIL- og dreneringstilskudd

Søknadsfristen for SMIL- og dreneringsmidler er 15. mars 2022 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Mer info: Veileder SMIL og drenering 2022 Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut: Instruksjonsfilm for søker

Foto: Ida Marie Gjersem

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-ordningen gjelder lokale tilskudd til investeringstiltak i jordbrukslandskapet innenfor kulturlandskap og forurensning.  Søknadsfrist for våre 5 kommuner er 15. februar og 15. september hvert år.