Innlegg tagget med ‘smil’

SMIL- og dreneringsmidler igjen

Det er 150 000 kr igjen i SMIL-potten for 2022 og vi åpner opp for en ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Hydrotekniske tiltak blir høyest prioritert. SMIL-søknader sendes via Altinn. Det er fortsatt 320 000 kr dreneringsmidler i årets pott. Satsene har økt fra 2000 til 2500 kr/daa.  Søknad om dreneringstilskudd sendes digitalt via Altinn […]

Søknadsfrist SMIL- og dreneringstilskudd

Søknadsfristen for SMIL- og dreneringsmidler er 15. mars 2022 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Mer info: Veileder SMIL og drenering 2022 Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut: Instruksjonsfilm for søker