Innlegg tagget med ‘Lørenskog’

Supplerende dreneringstilskudd i Lørenskog

Lørenskog kommune har i vedtak om tiltaksstrategiene (KS 019/21) sagt at det skal opprettes et fond for drenering i Lørenskog. Landbrukskontoret har stående 100 000 kr fra blant annet eldre miljøprosjekter i Lørenskog og fond. Disse blir tildelt som suplerende tilskudd til statens eksisterende dreneringstilskudd. Tilbudet om supplerende dreneringstilskudd gjelder kun i år. Hvorfor supplerende […]

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulveproblematikken i Lørenskog

Lørenskog kommunen utlyser midler til enkeltpersoner eller organisasjoner i kommunen som har konfliktdempende aktiviteter eller en idé rettet mot ulveproblematikken. Lørenskog kommune har mottatt kr 958 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, fordi deler av et ulverevir er innenfor kommunens grenser. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping. Lørenskog kommune har vedtatt at kr 750 […]