Innlegg tagget med ‘Lørenskog’

Høring – forvaltningsmål for elg rådyr og hjort i Lørenskog

  Regionkontor landbruk har utarbeidet et forslag til kommunale forvaltningsmål for elg, rådyr og hjort i Lørenskog.  Klima-, økologi- og samferdselsutvalget i Lørenskog kommune har i møtet 5.4.2022 vedtatt å legge dokumentet ut på høring og offentlig ettersyn i 3 uker.

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulveproblematikken i Lørenskog

Lørenskog kommunen utlyser midler til enkeltpersoner eller organisasjoner i kommunen som har konfliktdempende aktiviteter eller en idé rettet mot ulveproblematikken. Lørenskog kommune har mottatt kr 958 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, fordi deler av et ulverevir er innenfor kommunens grenser. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping. Lørenskog kommune har vedtatt at kr 750 […]