Innlegg tagget med ‘kulturlandskapspris’

Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2022?

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2022. Frist for å melde inn kandidater er 12. august 2022.