Innlegg tagget med ‘klima og miljømidler’

Nytt tilskudd: Landbrukets klima- og miljømidler 2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og til forurensning til vann, jord og luft. Total ramme for dette nye tilskuddet er på kr 1 450 000 i 2022. Hvem kan søke? landbruksforetak eller andre bedrifter kommuner fag- eller næringsorganisasjoner kompetansebedrifter, […]