Innlegg tagget med ‘grøfting’

SMIL- og dreneringsmidler igjen

Det er 150 000 kr igjen i SMIL-potten for 2022 og vi åpner opp for en ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Hydrotekniske tiltak blir høyest prioritert. SMIL-søknader sendes via Altinn. Det er fortsatt 320 000 kr dreneringsmidler i årets pott. Satsene har økt fra 2000 til 2500 kr/daa.  Søknad om dreneringstilskudd sendes digitalt via Altinn […]

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – elektronisk søknad fra 2019

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.