Innlegg tagget med ‘frist’

Tilskudd til Utvalgt kulturlandskap (UKL) i Oslo

Grunneiere og drivere innenfor UKL-Nordmarksplasser og UKL-Sørkedalen i Oslo, organisasjoner, kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltningsplanene og skjøtselsplanene, kan søke om UKL-tilskudd. Søknadsfristen er 15.03.2021. Søknaden sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Klikk her for UKL-søknadskjema For mer info se retningslinjer Utvalgte kulturlandskap i Oslo 2021. Her kan du […]