Innlegg tagget med ‘drenering’

Supplerende dreneringstilskudd i Lørenskog

Lørenskog kommune har i vedtak om tiltaksstrategiene (KS 019/21) sagt at det skal opprettes et fond for drenering i Lørenskog. Landbrukskontoret har stående 100 000 kr fra blant annet eldre miljøprosjekter i Lørenskog og fond. Disse blir tildelt som suplerende tilskudd til statens eksisterende dreneringstilskudd. Tilbudet om supplerende dreneringstilskudd gjelder kun i år. Hvorfor supplerende […]

SMIL- og dreneringsmidler igjen

Det er 150 000 kr igjen i SMIL-potten for 2022 og vi åpner opp for en ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Hydrotekniske tiltak blir høyest prioritert. SMIL-søknader sendes via Altinn. Det er fortsatt 320 000 kr dreneringsmidler i årets pott. Satsene har økt fra 2000 til 2500 kr/daa.  Søknad om dreneringstilskudd sendes digitalt via Altinn […]

Søknadsfrist SMIL- og dreneringstilskudd

Søknadsfristen for SMIL- og dreneringsmidler er 15. mars 2022 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Mer info: Veileder SMIL og drenering 2022 Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut: Instruksjonsfilm for søker

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – elektronisk søknad fra 2019

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.