Foto: Ida Marie Gjersem

Søknadsfrist 15. januar for naturforvaltningstiltak

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Den 15. januar 2015 er søknadsfrist for en rekke tilskuddsordninger til ulike naturforvaltningstiltak. Av aktuelle tiltak kan nevnes tilskudd til rovdyravvisende gjerder, tilskudd til tilrettelegging for jakt, informasjon om jakt, tilskudd til skjøtsel av truede naturtyper med flere.

Det kan eksempelvis søkes tilskudd til skjøtsel, vedlikehold og gjerding for ravinedaler, som er en truet naturtype eller skjøtsel av slåttemark og hule eiker, som er utvalgte naturyper. 

Søknad sendes elektronisk via Miljødirektoratet sitt søknadssystem: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Mer informasjon om de ulike ordningene finnes i skriv med informasjon om tilskudd til naturforvaltningstiltak fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.