Skogkulturprosjektet 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Skogbruk

 

kartlegging av behov og oppsøkende virksomhet

Regionkontor landbruk (RKL) ønsker å øke investeringslysten i ungskogpleie blant skogeiere. Ungskogpleieaktiviteten skal økes gjennom kartlegging av behovet og kontakt med skogeiere.

Prosjektet vil stimulere og oppfordre den enkelte skogeier til større aktivitet i egen skog med høyt fokus på økt ungskogpleie til rett tid.

Finansiering:

Regionkontor Landbruk prioriterer å gi tilskudd til ungskogpleie i 2021. Tilskuddssatsen for 2021 er på 35 %. I tillegg vil bruk av midler på skogfond gi en skattefordel på 85 % av investert beløp.

Er du interessert og ønsker eventuell befaring i din skog, eller mer informasjon om prosjektet?

Da kontakter du:

Magnus Korsvold

telefon 917 79 599

e-post: magnus.korsvold@regionkontorlandbruk.no