Seminar: Kommunalt ansvar for jordvern – Hvorfor og hvordan?

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Tirsdag 05.11 arrangerte Regionkontor landbruk seminaret «Kommunalt ansvar for jordvern – Hvorfor og hvordan?». Seminaret ble holdt på Lillestrøm Kultursenter.

Flere spennende innledere var invitert, og snakket om jordvernspørsmål knyttet til sine fagområder. Mange viktige temaer ble tatt opp, bla. jordvern i et klimaperspektiv, regionale forventninger til kommunal planlegging, og nasjonale og globale perspektiver knyttet til jordvern og matsikkerhet. Seminaret var også avslutning av prosjektet «Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker» som har gått i 2019 ved Regionkontor landbruk.

Presentasjoner fra seminaret og prosjektmateriell for «Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker» finnes her.

Innledere og presentasjoner:

Han Otto Tomter, varaordfører i Rælingen kommune

«Innledning –Hvorfor og hvordan jordvern?»

Håkon Lindahl, utvalgsleder for klima og miljø i Rælingen kommune og energi- og miljøpolitisk rådgiver for Miljøpartiet de Grønnes stortingsgruppe

«Jordvern i et miljø- og klimaperspektiv»

 Kjetil Marstrander, kampanjeleder i Spire

«Kampanje: Jord søker karbon»

 Anne Beathe Tvinnereim, 2. nestleder i Senterpartiet og Fylkesråd for klima og miljø i nye Viken Fylkeskommune

«Regionale føringer for jordvern i kommunal planlegging»

Anne Hekland, virksomhetsleder for areal, bygg og landbruk i Tønsberg kommune

«Bakgrunnen og erfaringer med matjordplan i Vestfold»

Knut Samseth og Lisa Karine Haugland, orientering om prosjekt: «Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker

«Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker»

NOTAT: «Jordsmonn som ressurs – jordflytting i kommunal planlegging»

Anette Søraas, seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken

«Nasjonale føringer for jordvern»

Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO

«Jordvern og matsikkerhet -globalt og nasjonalt»