Se byene vokse

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Gamle flybilder viser hvordan byer i Norge har vokst og spist av omkringliggende dyrka jord de siste 50 år. Skog og landskap har laget en video som viser dette.

Norge har lite dyrkbar jord i reserve for oppdyrking, og svært lite av den dyrkbare jorda er egnet til matkornproduksjon. Skog og landskap har fokus på at det er lite dyrkbar jord igjen, og har gitt ut nye kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger. Om du ønsker se å se hvor mye dyrkbar jord det er i ditt område kan du finne kartene over dyrkbar jord på karttjenesten Kilden, og zoome deg til ønsket område før du aktiverer kartlaget dyrkbar jord i menyen på venstre side.