Ridning og hestemøkk på gangveier

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Regionkontor landbruk setter fokus på ridning og hestemøkk på gangveier etter at temaet ble løftet som spørsmål i kommunestyret i Skedsmo 26.2.2014.

Ridning som sport og friluftsliv har blitt en økende aktivitet til glede for barn, unge og voksne i hestemiljøer på gårder og ridesentre i Skedsmo. Ifølge norsk lov er hester kjøretøy, og skal dermed gå ute i veibanen, ikke på gang- og sykkelstier. Med tanke på ulykkesfare, kan gangveiene likevel enkelte steder være et sikrere alternativ for ridning, framfor bruk av veibanen hvor risiko for ulykker er større.

Dersom gang- og sykkelveier er eneste alternativ til ridning er det viktig å vise hensyn til gående, syklende, rullestolbrukere og andre medtrafikanter. Ryttere oppfordres til å vise hensyn og fjerne hestemøkk dersom gang- og sykkelvei blir benyttet som ridevei. Hestemøkk som blir liggende igjen medfører irritasjon og kan skape ulemper for andre.

TIPS: For hageinteresserte og andre med grønne fingre er hestemøkk ypperlig gjødsel til de fleste vekster. Organisk gjødsel gir fra seg næring over tid og virker samtidig jordforbedrende. Legg et lag hestemøkk på toppen av jorda, bland det inn i jorda mellom plantene eller i komposten.