Prosjekter ved landbrukskontoret 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Landbrukskontoret har i år igangsatt prosjekter om:

  • Utvalgt kulturlandskap i Sørkedalen – Skjøtselsplan for utvalgte soner langs Sørkedalsvassdraget
  • Beredskapsplan for landbruket
  • Urbant landbruk
    – kunnskapsformidling om jordsmonn og kompostering
    – pilotprosjekt og parseller i Lørenskog
  • Ungdom og ungskogpleie – jobbprosjekt i samarbeid med Akershus Skogselskap