Kompostering og levende matjord

Nina Berge bl.a. formidler ved Skårer gård i Lørenskog, gir noen eksempler på gode komposteringsteknikker. En enkel film landbrukskontoret har laget, viser henne i gang på Linderud gård i Oslo med bokashi, meitemark, varmkompost, o.l.

3Q-overvåking av fugler

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO: I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i RKLs kommuner.

Det hendte så mangt – Årsmelding 2020

Landbrukskontoret har laget en ny årsmelding. I den kan du lese om det varierte i landbruk, skogbruksinnsats, jordbruksinnsats, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2020.