Landbrukssjefens hilsen 2021

«Ingen vinner frem til den evige ro». Slik kan vi gjengi året 2021 med folketonen fra Hallingdal. Før vi rakk å venne oss til et gjenåpnet samfunn, er landet igjen stengt ned.

Landbrukskontoret i hjemmekontor

Landbrukskontoret er i hjemmekontor fra torsdag 9. desember, som følge av nye nasjonale påbud og anbefalinger. Vi er tilgjengelig på både mobil og e-post innenfor vanlig arbeidstid. Dere er hjertelige velkomne til å kontakte oss om spørsmål som vedrører våre fagfelt.

Gruten fikk bygdeutviklingsprisen for Oslo 2021

Gratulere til Gruten og Siri Mittet som mandag 15. november fikk bygdeutviklingsprisen for Oslo 2021. Prisen ble delt ut av Innovasjon Norge (IN) ved Kristin Willoch Haugen. Siri Mittet mottok prisen for Gruten, en bedrift hun startet i 2014 og driver i dag.

Nytt e-læringskurs om demensomsorg

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere. Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.