Nytt e-læringskurs om demensomsorg

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere. Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.

Kompostering og levende matjord

Nina Berge bl.a. formidler ved Skårer gård i Lørenskog, gir noen eksempler på gode komposteringsteknikker. En enkel film landbrukskontoret har laget, viser henne i gang på Linderud gård i Oslo med bokashi, meitemark, varmkompost, o.l.