Informasjon om ferdsel i skog og mark

I forbindelse med påske, fint vær og reiserestriksjoner forventes det økt bruk av marka i tiden fremover. Da er det viktig at alle brukere av marka følger de lover og regler som gjelder.