Se byene vokse

Gamle flybilder viser hvordan byer i Norge har vokst og spist av omkringliggende dyrka jord de siste 50 år. Skog og landskap har laget en video som viser dette.

Geitmyra matkultursenter vinner bygdeutviklingspris

Geitmyra matkultursenter i Oslo fikk Innovasjon Norges Bygdutviklingspris denne uken. På gårdstunet ved Sagene får barn være med på hele prosessen fra jord til bord, fra slakting av dyra, til maten er servert og klar til å nytes. 

Kulturlandskapsprisen 2013

Ole Jakob Holt fra Rælingen ble tildelt kulturlandskapsprisen i 2013 for sin innsats over mange år med skjøtsel av kulturlandskap i Rælingen kommune. Bruken av beitedyr er en viktig del av det levende kulturlandskapet han bidrar til å opprettholde.