Oppdatert informasjon om forsommertørke i korn – arealtilskudd og erstatning

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Landbruksdirektoratet har kommet med ny informasjon om hvordan man skal forholde seg til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon og arealtilskudd til korn dersom man høster åker til grovfôr.

Kornprodusenter vil uansett om åkeren treskes som korn eller slås til grønnfôr ha rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt som for korn. Korn som høstes som grovfôr vil omregnes til korn, som del av skadeårets kornavling.

NB! Dokumenter grovfôravlingen

Dersom du planlegger å slå kornåker til grovfôr er det viktig at du dokumenterer grovfôravlingen som høstes som grunnlag for å beregne erstatning i kornproduksjonen. Noter ned antallet rundballer som høstes, eller eventuelt antallet lass og ca volum av grønnfôr som legges i silo.

Les mer hos landbruksdirektoratet om presiseringene av regelverket og om beregningene for erstatning.