Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Husk ny telledato 1. oktober og søknadsfrist 15. oktober for produksjonstilskudd til areal og husdyrproduksjon. Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papir.

Trykk på lenken under for å lese informasjonsskriv sendt ut fra Landbruksdirektoratet

Informasjonsskriv


Telledato og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet.

I 2017 er søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Søknadsfristene blir absolutte!

Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen med et trekk på 1 000 kroner per dag, dette betyr at søknader levert inn etter fristen ikke vil bli behandlet. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

I søknaden med søknadsfrist 15. oktober, kan du søke arealtilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2017, husdyrtilskudd, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, distriktstilskudd frukt, bær og grønt,  driftstilskudd til melkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.

Enkelte opplysninger kan etterregistreres fram til 10. januar, dette gjelder:

  • avløserutgifter i perioden 15. oktober til 31. desember
  • dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober
  • slaktagris, kylling og kalkun solgt som livdyr mellom 15. oktober og 31. desember

Er du ny søker?

Er du ny søker må du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret både med foretak og virksomhet.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd