Nytt prosjekt – Urbant landbruk

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Kommunene i regionen ønsker en ekstra satsing på urbant og bynært landbruk, og Landbrukskontoret har derfor avsatt midler til et ettårig prosjekt i 2017. Landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær er ansatt i stillingen.

Aktuell nysatsing kan være skolehager, parsellhager og andelslandbruk. Urbant landbruk fins i mange varianter – dyrking og husdyrhold i egen hage, som sosialt prosjekt i nærmiljøet og som et viktig element i utviklingen av by og tettsteder.

I dette året vil vi:

– Skaffe oss en oversikt over hva som allerede foregår av aktiviteter i by og omegn

– Fokusere på et pilotprosjekt i hver kommune som utvikles i samarbeid med lokale initiativ

– Koordinere og bistå flere initiativ, fange opp idéer og muligheter for videre utvikling

– Identifisere utfordringer og muligheter og foreslå strategier for videreutvikling til kommunene.

Har du spørsmål om eller idéer til små eller store dyrkingsprosjekter? Ser du arealer du tenker kunne utnyttes annerledes? Ta kontakt med oss! Send mail til agnmelv@skedsmo.kommune.no

Agnes Lyche Melvær, prosjektleder for urbant landbruk