Landbrukets tiltaksstrategier for Lørenskog, Oslo og Rælingen 2021 – 2024

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk, Skogbruk

Regionkontor landbruk har i samarbeid med bondelagene, småbrukerlaget og skogeierlaget utarbeidet felles Landbrukets tiltaksstrategier for Lørenskog Oslo og Rælingen 2021 – 2024.

De nye landbrukets tiltaksstrategier gir føringer for prioritering og bruk av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), dreneringstilskudd, nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.

RKL har også utarbeidet veiledere, for å hjelpe gårdbrukere til å søke om tiltak innenfor enkelte tilskuddsordninger:
Veileder SMIL og drenering 2021
Veileder NMSK 2021

Tiltaksstrategiene ble vedtatt i våre tre kommuner, Lørenskog, Oslo og Rælingen:
Vedtak Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo
Vedtak Kommunestyret i Lørenskog
Vedtak Kommunestyret i Rælingen