Nye kurs innen lokalmat

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon har planlagt en rekke nye kurs og fagdager våren 2014, blant annet praktisk kjøttproduksjonskurs, praktisk bakekurs og økonomikurs. Målgruppen for kursene er lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen. For informasjon om kursene og påmelding se nettsidene til Nofima.

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokale matspesialiteter fra norsk landbruk. De tilbyr også en besøksordning der du kan få råd og hjelp fra aktuelle fagpersoner. For mer informasjon om kompetansenettverket og hva de har å tilby, se dette faktaarket fra Nofima.