Ny veileder for Regionalt miljøtilskudd 2020

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk

Veilederen for RMP 2020 er klar med informasjon om ordninger, vilkår og tilskuddssatser. Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men kan lastes ned fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hva er endret i RMP for søknadsomgangen 2020?

 • Søknadsomgangen åpner 15. september  
 • Enkelte kombinasjonsmuligheter for tiltak er endret 
 • Kombinasjonstabellen er oppdatert  
 • Skjøtsel av biologiske verdifulle områder gjelder nå flere områder/naturtyper.  Se kart som viser om du har dette på din eiendom
 • Pollinerende soner - nytt tilskudd til blomsterstriper 
 • Tilskudd til fangvekster, nå også etter tidlig høsting av korn  
 • Ugrasharving og radrensing i mais omsøkes som ugrasharving og kan kombineres med fangvekster som underkultur  
 • I mais kan du søke om tilskudd til fangvekster, men ikke Ingen jordarbeiding om høsten 
 • Utvidet tiltaksklasser § 7, slik at fjellområder, øyer og holmer får ulike satser
 • Flamming er inkludert som ugrasbekjempelse i radkulturer 
 • Presisering av hvor ordningen “Gras på flomutsatt areal“ gjelder