Mattilsynet sjekker norsk hestehold

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Mattilsynet startet i mars 2014 et tilsynsprosjekt «Dyrevelferd i hestehold», hvor rundt 750 hestehold over hele landet vil få besøk. Hovedmålet med tilsynsaksjonen er å kartlegge hvordan norske hester har det og samtidig øke kompetansen, både hos hesteeierne og hos Mattilsynets medarbeidere. Økt kompetanse vil føre til økt velferd for hestene. 

Både store og små staller og rideanlegg vil få besøk, det vil imidlertid være et spesielt fokus på de små stallene. Mattilsynet har idag ikke fullstendig oversikt over hestehold med mindre enn ti hester, siden disse ikke har meldeplikt.

Prosjektleder hos Mattilsynet er Tor Olav Aas. For mer informasjon om tilsynsprosjektet og kontaktinformasjon til Mattilsynet se deres hjemmeside.