LANDBRUKSSJEFENS HILSEN

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

For tida e’ ikke den samme!

Landbrukssjefens hilsen i år skal ikke bare oppsummere året som har gått og ønske god jul, men takke for alt godt samarbeid. Fra nyttår er Regionkontor landbruk historie for Nittedal og for Skedsmo. Etter to års kamp for å overleve som kontor, er vi nå ferdige med den nedbyggende prosessen.

Landbrukskontoret for våre fem kommuner ble etablert i 1985 år i Meierigården i Lillestrøm. Allerede da var landbrukskontoret i forandring, for det kom ikke med så mange medarbeidere til kontoret som det var planlagt for. Herredsgartneren ble igjen på rådhuset. Den gang var landbrukskontoret eiet av staten og de stilte sine egne krav til kandidatene fra Ås for å kunne være herredsagronom eller herredsskogmester. Pedagogikk og landbrukspolitikk var bl.a. viktige og nødvendige fag. Dette sa litt om hva landbrukskontorets identitet var og skulle være, den tids potetprester og statens «teologi» skulle styre allmuen av bønder.

I 1994 ble landbrukskontoret kommunalt, men fortsatt 10 år etter var det få i rådhusene rundt om som forstod at det hadde skjedd. Landbrukskontoret var som et stebarn i den kommunale familien, kontoret som sto opp mot utvikling for kommunen med sin motstand mot nedbygging av jord. De måtte holdes hardt i hånden.

For the times they are a-changing, «for tida e’ ikke den samme», synger en kar fra USA i en kampsang. Og heldigvis, mennesker i rådhus byttes ut og landbruket har blitt mer forstått. Jordvern er blitt lov å si – det er bærekraftig tankegang. Nå kan vi si at alle våre kommuner har jordvern i sine overordna planer og landbruksplaner med våre kampsaker. Det står nå i fire kommuneplaner at det skal tas vare på jordsmonn i reguleringsplaner, og det må finnes erstatningsareal for det også.

Landbrukskontoret har i sitt avslutningsår fått ha en prosjektleder til å jobbe med jordvern i plan- og bygningslovssaker. Det har ført til at alle kommuneadministrasjoner har deltatt sammen med landbrukskontoret for å etablere rutiner og kartredskap for jordvern når jorda skal bygges ned.

Og hvorfor gjør vi dette; det tar to tusen år å danne 10 cm jord. Norge har lite areal å dyrke og de beste arealene ligger rundt tettstedene. Vi har et klimaregnskap som innbefatter i karbonbinding i jordsmonnet, men som ingen politiker ennå vil vedkjenne seg. Jordas stemme er svak.

Avslutningsvis refererer vi Dylan i oversettelse av Åge Alexandersen;

Loddet e kasta og kursen e lagt
Den svake i dag vil i mårra ha makt
Slik den minste i dag i mårra e størst
Dine lova blir snart gjort til skamme
Og sistemann no vil en dag stå først
For tida e ikke den samme

(For the times they are a-changing)

Leve landbruket!

God jul og godt nytt år!