Landbrukssjefens hilsen 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

«Ingen vinner frem til den evige ro». Slik kan vi gjengi året 2021 med folketonen fra Hallingdal. Før vi rakk å venne oss til et gjenåpnet samfunn, er landet igjen stengt ned.

Landbruket har til alle tider visst at det er skiftende tider, sol og regn, uår og kronår, sjukdom i fjøset eller tvillingkalver (om kalvinga har gått bra). En har alltid håp om et nytt godt år, men en er forberedt på at det skjer noe en ikke har planlagt. «Har de ungdyra kommet seg utav inngjerdinga nå igjen?».

På landbrukskontoret gleder vi oss over at reguleringslageret på sauekjøtt er tomt, at skogbruket har gode tider og at avlingene er gode. Det er et godt vitnemål om dyktige jordbrukere og skogbrukere utfra de vilkår som er gitt. Da kan en gjøre seg noen positive tanker foran neste sesong. Selv om noen vil forklare det med engangshendelser koronaåret 21, så kommer vi tilbake til utgangspunktet – dyktige bønder og skogbrukere.

Og holdningene i opinionen endres. Hegnar i Finansavisen sier 13.10.21 at «En bonde som må ta hensyn til vær og vind, overproduksjon, underdekning, investeringer i traktorer og annen kostbar redskap, og som må forrente en egenkapital i denne næringsvirksomheten, må tjene mer og ikke mindre enn gjennomsnittsnordmannen.» Dette er et godt bidrag til sosial rettferdighet, kan vi tro på det?

Hva er det da å strekke seg etter? Klima, hva kan jordbruket og skogbruket bidra med? Det gjelder jordbruket og karbonbinding i jord, og skogbruket som skjøtter aktivt skogen for generasjoner framover. Det utarbeides kommunal politikk om klima og landbruk i flere kommuner og der er landbrukskontoret med. Krav om erstatningsareal for utbyggingsareal, kan bli tatt med i de nye kommuneplanene som rulleres (Lørenskog og Rælingen) i disse dager. Og landbrukskontoret kan over nyttår invitere bønder til kurs om kompostering ved husdyrgjødselbruk, og skogbrukere til skjøtselsoppdrag for ungdommer.

Jo, landbruket er en samfunnsfaktor både for mat, sosial rettferdighet og klima. Godt nytt år!