Landbrukskontoret i hjemmekontor

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Landbrukskontoret i Lørenskog Hus er fra fredag 30. oktober kl 16.00 i hjemmekontor, som følge av ny forskrift om Covid-19. Hjemmekontorenes telefoner er operative innenfor vanlig arbeidstid og vi besvarer eposthenvendelser. Alle søknadsfrister for tilskudd er aktive. Andre søknader (konsesjon, fradeling, hogstmeldinger mv) blir håndtert på vanlig måte som før. Alle er hjertelige velkomne til å kontakte oss om spørsmål som vedrører våre fagfelt.

For mer info angående koronaviruset, se Lørenskogs kommunes hjemmesider.

 

Knut Samseth, landbrukssjef

Innovasjon Norge, arealspørsmål

knut.samseth@regionkontorlandbruk.no

Tlf: 45 97 61 45

 

Ida Marie Gjersem, jordbruksrådgiver

Produksjonstilskudd, RMP, jord og miljø,

ida.marie.gjersem@regionkontorlandbruk.no

Tlf: 48 88 33 69

 

Ana Nilsen, rådgiver

SMIL, drenering, UKL i Oslo, landbruksplaner, viltforvaltning i Lørenskog

ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no

Tlf: 45 60 73 41

 

Magnus Korsvold, skogbruksrådgiver

Hogstmeldinger, skogfond og tilskudd i skogbruket

magnus.korsvold@regionkontorlandbruk.no

Tlf: 91 77 95 99

 

Jack Fuglesang, prosjektleder ungskogpleie

jacfug@lorenskog.kommune.no