Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Landbrukskontorene i Sørum, Fet og Skedsmo blir til ett. Det er vedtatt at Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune skal lokaliseres på Sørumsand. Den nye enheten vil være på plass i 2. etg i Vektergården fra uke 49. Det vil være redusert tilgjengelighet denne uka grunnet flyttingen.

Fra 9. desember finner du oss i Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand.
Vårt telefonnummer er 63 86 98 20.

Hjemmesider:
Fram til 2020 har vi følgende hjemmesider:
https://www.fet.kommune.no/naering-landbruk-og-miljoe.324719.no.html
https://regionkontorlandbruk.no/
https://www.sorum.kommune.no/landbruk.323038.no.html

E-post:
Fram til 2020 har vi følgende e-postadresser:
landbruk@sorum.kommune.no
post@regionkontorlandbruk.no
postmottak@fet.kommune.no

Lurer du på hvor andre tjenester flytter, gå til artikkelen om flytting på Lillestrøm kommune sine hjemmesider.