Landbrukskontoret for Nittedal kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Landbrukskontoret for Nittedal har vært administrert av Regionkontor Landbruk i Lillestrøm. Fra 1. januar 2020 vil Landbrukskontoret for Hadeland med kontor i Gran rådhus på Jaren overta som landbrukskontor for Nittedal. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår.

Fra nyttår har vi følgende adresser:
Besøksadresse:

Gran rådhus
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Postadresse:

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Hjemmesider:
Ut 2019 har vi følgende hjemmeside:
https://regionkontorlandbruk.no/

Fra 2020 har vi følgende hjemmeside:
https://www.gran.kommune.no/landbruk

E-post:
Ut 2019 har vi følgende e-postadresse:
post@regionkontorlandbruk.no

Fra 2020 har vi følgende e-postadresse:
postmottak@gran.kommune.no

Vårt telefonnummer blir 61 33 84 00.

Lurer du på hvor andre tjenester flytter, gå til artikkelen om flytting på Lillestrøm kommune sine hjemmesider.