Landbruket kan hjelpe insektene og vannmiljøet

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Vegetasjonssoner langs vassdrag eller grasdekte vannveier i dråg isådd pollinatorvennlige frøblandinger bidrar til å bedre forholdene for insektene, og er samtidig svært effektivt for å redusere tap av jord og fosfor til vassdrag.

Les mer i brosjyren om grassoner som har informasjon blant annet om praktisk gjennomføring og tilskuddssater for tiltakene.