Landbruket i 2018 i tekst og bilder

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Hvor mange økologiske bønder er det? Hvor stor var gjennomsnittlig hogstflate? Hvor omfattende var avlingsskaden i 2018?

Regionkontor landbruks årsmelding for 2018 er klar. Her kan du lese om landbrukskontorets virksomhet og om landbruket i kommunene. Nytt av året er landbrukstrender de siste ti årene om skogbruk, miljøvern i jordbruket og annet.

ÅRSMELDING 2018