Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kystgeita – et forprosjekt for et levende landskap i Oslo

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Landskap og Næring

Det er ingen tvil om at Oslos grønne lunger gror igjen av busker og kratt. Kystgeita er en utryddingstruet norsk geiterase med historiske røtter langt tilbake i tid. Dette er to av ingrediensene som nå skal bli til et skjøtselsprosjekt i Oslo.

Oslo kommune ved Regionkontor landbruk, har fått midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Innovasjon Norge, for å utrede mulighetene for å skjøtte kulturlandskapet i Oslo med Kystgeiter fra Vestlandet.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Landskapspleier i Selje. Kystgeita holder kulturlandskapet åpent og gir andre beitende dyr et bedre beite.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Det har i forprosjektet vært en styringsgruppe og en referansegruppe.

I referansegruppen har følgende deltatt:

Jonas Løvaas Gjerstad (Prosjektleder, Regionkontor landbruk (RKL))

Knut Samseth (Leder av styringsgruppen, Landbrukssjef RKL)

Inge Grepstad Kristoffersen (Seksjonssjef i Bymiljøetaten (BYM), Øyer og kulturlandskap)

Roy Holt (BYM og Bonde)

Odd Vangen (Leder av Genressursutvalget for husdyr, professor IHA, NMBU)

Kristina Bjureke (Universitetslektor, Botanisk museum, UIO)

Lars Haneborg (Veterinær, Seniorrådgiver Mattilsynet)

Cathrine Søhr (Bonde, Nordre Tangen gård, Oslo)

Sigmund Kjelsaas (Bonde, Kjelsaas gård, Oslo)

Harald Hilsen (Agronom, Bygdø Kongsgård)

Ole-Magnar Valaker (Landskapspleier, Bygdø Kongsgård)

Helge Haugen (Geitebonde, Håøya Naturverksted)

Kysrtgeieten beiter helt ned til sjøkanten. Her spiser de tang som har drevet i land.  eferansegruppa møter kystgeitene for første gang. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kysrtgeieten beiter helt ned til sjøkanten. Her spiser de tang som har drevet i land.
eferansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Referansegruppa har hatt to samlinger. Den første tok for seg temaene:

• Behovet for skjøtsel av øyene og kulturlandskapet i Oslo

• Kva er kystgeit?

• Geiter som landskapspleiere på øyer i Oslofjorden og i kulturlandskapet

• Kva skal til for å flytte geiter fra Selje til Oslo?

• Hvilke muligheter for næringsutvikling finnes i Oslo?

• Skjøtsel

• Beiteplan

• Etablering av kystgeitstamme i Oslo

• Framtidig næringsutvikling

Den andre samlingen hadde temaene:

• Botaniske hensyn/utfordringer

• Beteplan

• Strategier for næringsutvikling

• Etablering av kystgeita i Oslo

Det ble arrangert en studietur til Selje og Gloppen 6-.-7. mai.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Referansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Her besøkte vi bedriften Stadt gardsmat med Anne-Grethe og Geir Ole Ervik. Her fikk vi både smake og høre om deres bedrift som baserer seg på lokalprodusert kjøtt kystgeit og sau. De er i tillegg kystgeitbønder som bruker egne produkter i maten de serverer.

Vi besøkte også Helge Borgund som har en av de kontinuerlige besetningene med kystgeiter, som har gått i arv fra slektsledd til slektsledd på den samme gården. Han var opptatt av tradisjonene for kystgeitholdet med beiting, kjøttproduksjonen med kastratbukker og ikke minst mat. De gamle mattradisjonene ivaretar hans familie med hjemmeslakting og å aktivt formidle denne kunnskapen både ved det å smake på matrettene og gjerne demonstrere håndverket.

Gunn Sande en annen kystgeitbonde vi besøkte var en av de nye som har valgt å starte opp med rasen i kombinasjon med sau. Hun overtok en av de gamle besetningene til en bonde som ga seg på grunn av høy alder. Hun demonstrerte hvordan geitene lett kan håndteres med gjeterhund når de skal hentes fra beite. Hun har i dag bygget opp en større besetning med kystgeiter.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kystgeit hos Gunn Sande med kjeet sitt på beite.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Åge Ervik er en annen god ambassadør for rasen som vi besøkte. Han har kystgeiter på gården i kombinasjon med storfe i melkeproduksjon og sau. Kystgeitene hans er en gammel forvillet stamme som ble tamme etter at han skaffet fire geitekje for mange år siden. De ville geitene fulgte hans fire tamme til gården, og så ble denne flokken etablert. Kystgeitene hans beiter i det smaragdgrønnelandskapet i Ervika over mot Hoddevik, et viktig kulturlandskap der surfere og andre turister fra fjernt og nær kommer for å oppleve bølger og det fantastiske landskapet.

Vi avsluttet studieturen med besøk hos Kandal Kjøtt i Gloppen. Kandal Kjøtt er en familiebedrift som har spesialisert seg på produkter av geitekjøtt. De produserer grillribbe, grillpølse, spekelår og spekepølser. I tillegg til mer tradisjonsrettet mat til jul. de har utsalget sitt i butikker i regionen i tillegg til at de deltar på Bondens marked på Vestlandet og Matsreiffestivalen i Oslo. Geitekjøttet deres er fra melkegeiter, hovedsakelig fra Vestlandet, men også fra Gol slakteri.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Spekelår av geit. Mildt og velsmakende!
eferansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

 

Forprosjektet avsluttes 1. juli 2015. Da skal det leveres en rapport for denne delen av prosjektet og det skal søkes Mattilsynet om å flytte geiter til Oslo.

Les mer om Kystgeitprosjektet her.

Norsk genressurssenter.

Kystgeitlaget.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kulturlandskap som er iferd med å gro igjen i Oslo.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad