Kurs for nye grunneiere og drivere av landbrukseiendommer

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Landbrukskontoret inviterer til 2 timers kurs om det å eie og drive landbruksnæring i våre kommuner Rælingen, Oslo og Lørenskog.

Møtet finner sted på Teams, 22. november kl 1300 – 1530.

Påmelding skjer per epost til Knut.Samseth@regionkontorlandbruk.no

Frist for påmelding er fredag 19.11 kl 1200

Temaene er

  • Presentasjon av landbrukskontoret, landbruksplan og arbeidsfelt
  • Hvilket ansvar og muligheter har skogbruket i Marka? Herunder hogstmeldinger og skogfond.
  • Hvilket ansvar har jordbruket for miljø og klimamessig drift? Hva er miljøkrav 2022, SMIL, RMP o.a.?
  • Hvilke muligheter har man for nybygg eller nye næringer? Herunder Innovasjon Norge og finansiering, «Gården som ressurs» (Rundskriv til plan- og bygningsloven) og jordloven.
  • Eventuelt prosjekter i enkeltkommuner

Velkommen!