Kulturlandskapsprisen 2017 tildeles Østensjøvannets Venner i Oslo

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Kulturlandskapsprisen ble utdelt av byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og landbrukssjefen i Oslo kommune, Knut Samseth. Overrekkelsen av prisen foregikk på Østensjøvannet våtmarkssenteret på Bakkehavn, mandag 23. oktober. Tilstede var representanter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, bymiljøetaten i Oslo kommune, bydelen Østensjø, samarbeidspartnere, dugnadsgjengen og lokalavisen Nordstrand blad.

Byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg overrakte Kulturlandskapsprisen til Amund Kveim, styreleder i Østensjøvannets Venner
Foto: Ana Nilsen

Prisen gis av de fem kommunene som har regionsamarbeid om felles landbrukskontor; Oslo, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. Prisen består av et diplom, tildeling av 10.000,- kroner og en vandrepremie. Juryen som har valgt årets prismottaker består av bønder og kommunale representanter fra de fem samarbeidende kommunene.

Vandrepremien består i en lauvkniv, et godt gammelt redskap for fjerning av oppskyting av lauvkratt eller til styving av trær. Vandrepremien er en bruksgjenstand med inngravering i knivbladet. Vi håper den er mer preget av bruk for hver prisvinner som får overta denne «stafettpinnen».

Prisens formål og kriterier

Landbrukets kulturlandskapspris har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene. Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet. Prisen deles ut til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen.

Juryens begrunnelse

Østensjøvannets Venner har i de siste 10 årene lagt ned et betydelig arbeid gjennom dugnad for å rydde gjengrodde beitearealer, drive skjøtsel av slåttemark, åpne siktlinjer og fjerne fremmede arter. Det må spesielt berømmes det arbeidet som Østensjøvannets Venner har lagt ned med restaurering og gjenåpning av beiteområdene Bekkasinmyra og Bakkehavn.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner
Foto: Ana Nilsen

På beiteområdene slippes hver sommer sauer og storfe, som leies fra bønder i Akershus gjennom Beitepatruljen i Norges Vel. Etter avtaler med grunneiere og forvaltningsorganer har Østensjøvannets Venner da klart å holde vegetasjonen nede, slik det var før dyreholdet opphørte for 40-50 år siden. Samtidig har foreningen spilt en stor rolle ved å formidle en historie om landbruket og kulturlandskapspleien rundt vannet, til alle som besøker dette området.

Johan Ellingsen fra Beitepatruljen (t.v.), Lise Nicoline Hartvigsen, saueeier fra Nittedal, Amund Kveim, styreleder i Østensjøvannets Venner og landbrukssjef Knut Samseth (t.h.)
Foto: Ana Nilsen

Østensjøvannets Venner har sørget for å få tilbake beitedyr på de gamle beiteområdene rundt Østensjøvannet. Foreningen har stått på for beitende dyr som har gitt et levende og åpent landskap, en grønn lunge, i et område med mye fortetting og boligmasse. Arbeidsinnsatsen som Østensjøvannets Venner legger ned hvert år gjennom rydding og slått rundt Østensjøvannet er av stor betydning for kulturlandskapet i Oslo kommune. Gjennom tildelingen av denne prisen ønsker kommunen å hedre foreningen for denne innsatsen.

Sauer på beite ved Østensjø
Foto: Leif-Dan Birkemoe