Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kulturlandskapsprisen 2014

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Kulturlandskapsprisen ble overrakt til Inge Grepstad Kristoffersen under «Familiedag på Bygdø Kongsgård» søndag 21. september. Prisoverrekkelsen var ved Byråd for Miljø og Samferdsel, Guri Melby.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kulturlandskapsprisen

Prisen er en kommunalpris, der de fem kommunene Oslo, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen står bak dette felles initiativet. Kulturlandskapsprisen deles ut til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen. Kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo, som ved Regionalt råd for næring, miljø og kultur i Landbruket har plukket ut kandidater og stemt fram seksjonssjefen for øyer og kulturlandskap i Bymiljøetaten, Inge Grepstad Kristoffersen som årets prisvinner.

Prisen besto i en sjekk på kr. 10.000, et diplom med foto fra landskapet på Finnerud med utsikt ut mot Oslofjorden og en vandrepremie. Vandrepremien er en lauvkniv, som prismottakeren skal bruke i sitt arbeid med rydding fram til neste mottaker overtar «stafettpinnen».

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Overrekkelse av prisen

Byråden fremhevet Inge Kristoffersens store innsats for kulturlandskapet i Oslo kommunes landbrukslandskap. For hans arbeid for at Oslos befolkning skal ha områder som beriker deres opplevelser av det bynære og urbane landbruket, skaper et levende landskap med beitende dyr og ivaretar spesielle biologiske verdier i et vakkert kulturlandskap. Hans arbeid er inspirerende og viser at han som kommunalt ansatt har tilført stillingen en kvalitet som kjærlighet til skjøtselsarbeidet og landskapet. Inge Kristoffersen tildeles prisen fordi juryen mener han har utover det som kan forventes i sin stilling arbeider for mer aktiv bruk og skjøtsel av kulturlandskapet som skjøttes av Bymiljøetaten; på øyene i indre Oslofjord, langs kysten, på Bogstad gård, Østmarka og Nordmarka. Han er en foregangsperson for å søke samarbeid med andre gårdsbruk om beiting, og har åpnet landskapet i nedre del av Sørkedalen rundt Bogstad gård. Juryen mener at det å forvalte et så stort område som Bymiljøetaten er ansvarlig for, og levere en god tjeneste som gleder mange er et godt lederskap. Inge Kristoffersen er gjennom sitt arbeid i Oslo kommune, en framtredende person som er levende opptatt av landbrukets kulturlandskap i storbyen. Hans engasjement smitter over på andre gårdbrukere, og hans personlige engasjement er også brobyggende.

Guri Melby la også vekt på sitt personlige inntrykk av Inge Kristoffersen, der hans personlighet og entusiasme for arbeidet smitter over på andre, og han får andre til å være med i et felles arbeid for kulturlandskapet og skjøtsel av Oslo kommunes landbruks- og friluftslivsarealer.

Det videre arbeidet i dag

Inge Kristoffersen arbeider i dag aktivt med å gjenåpne det historiske kulturlandskapet langs nedre del av Sørkedalselva mot Bogstadvannet. Å gjenåpne landskapet ned mot elvestrengen med de moderne prinsipper om biologisk mangfold og lokale økosystemer krever gode lokalkunnskaper og faglig innsikt.

Oslo kommune har fått midler fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen til et prosjekt for skjøtsel av kulturlandskapet på øyene, langs kysten og i landbrukslandskapet i Oslo med den kritisk utryddingstrua norske rasen, kystgeit. Midt i dette arbeidet står Inge Kristoffersen og Bogstadgård, som et nav for å kunne realisere et slikt prosjekt. Prosjektet har som mål å gi eksklusiv mat fra Oslos natur og økt mulighet for lokal næringsvirksomhet knyttet til beiting og skjøtsel i et kulturlandskap, som trues av gjengroing og fare for at landskapet blir utilgjengelig for byens beboere.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
Inge Kristoffersen, Guri Melby og Knut Samseth.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Juryens begrunnelse kan du lese her: Kulturlandskapsprisen 2014 – Juryens begrunnelse .