Kulturlandskapsprisen 2013

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Ole Jakob Holt fra Rælingen ble tildelt kulturlandskapsprisen i 2013 for sin innsats over mange år med skjøtsel av kulturlandskap i Rælingen kommune. Bruken av beitedyr er en viktig del av det levende kulturlandskapet han bidrar til å opprettholde.

Prisen på 10 000 kroner ble overrakt under den kulturelle markedsdagen på Rælingen bygdetun søndag 8. september 2013. Prisen deles ut for å berømme en spesiell innsats for skjøtsel av kulturlandskapet i kommunene. Ole Jakob Holt har i lang tid drevet gårdsdrift med et målrettet arbeid for kulturlandskapet rundt Teien gård. Helheten i landskapet er en av hans mange ideer om landbruk og kulturlandskap. Hans samfunnsengasjement har etterspurt vektlegging av kulturlandskap i politiske spørsmål i hjemkommunen Rælingen.

Utdeling av kulturlandskapsprisen 2013

Utdeling av kulturlandskapsprisen 2013

Ole Jakob har et stort fokus på å åpne landskapet ned mot strandsonen i Øyern, både fra egen gård og fra jord han leier i området opp til Narvestad, Bye og Uller. Bruken av beitedyr er en viktig del av det levende kulturlandskapet han bidrar til å opprettholde. Beitende dyr i landskapet gir positive opplevelser for alle som reiser gjennom landskapet, det gir kunnskap om dyrehold og en miljøvennlig høsting av jordas rike grøde.