Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Ivaretakelse av kulturlandskapet i Sørkedalen

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Skjøtselsplanen for Sørkedalen er oversendt Oslo kommune og byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Bystyrets bestilling har vært en plan for ivaretakelse av kulturlandskapet. Planen er et resultat av et flerårig samarbeid i en kulturlandskapsgruppe bestående av bondeorganisasjoner, etater fra Oslo kommune og frilufts- og velorganisasjoner i Sørkedalen.

I rapporten som sammenstiller utredningene, skjøtselsplanen og høringene, ber landbrukskontoret byrådet bevilge de ressurser som skal til for å få videreført og løftet arbeidet framfor framtidige generasjoner i Oslo. Planen gir en god framstilling av skjøtselsbehov for Sørkedalens kulturlandskap til nytte for landbruk og friluftsliv.

Les rapport til byrådsavdelingen

Les skjøtselsplanen fra Asplan Viak