Innovasjon Norge og midler

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Næringsutvikling

Går du med nye ideer, generasjonsskifte eller annen bedriftsutvikling, ta kontakt med oss på landbrukskontoret for mer info om Innovasjon Norge IN og prioriteringer.

Søknaden skriver du på Innovasjon Norge (IN) sine hjemmesider. Dette gjelder både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring. Deretter blir saken rutet til landbrukskontoret for gjennomsyn før IN behandler den videre.

Investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruket har søknadsfrist 1. desember. Dette skal hjelpe IN til å sende svar tidlig nok før byggingen tar til.

Utviklingsprosjekter (idéavklaring, etablering og bedriftsutvikling) på tilleggsnæringer som for eksempel Inn-på-tunet, kan sendes fra 1. desember, men de har løpende saksinngang så lenge det er midler.

Landbruket har også midler til fornybar energi (td flisfyring, biogass) – et eget verdiskapingsprogram for fornybar energi og teknologi. IN gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak, og de har egne rådgivere som du kan kontakte.