Innovasjon Norge har nye frister

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Næringsutvikling

Søknadsfrister for alle typer investeringer i 2022 er 1. desember 2021. Dette betyr at alle som går med en søknad i magen, nå må sette i gang med å skrive søknad. Søknaden skrives på Innovasjon Norge sine hjemmesider. Dette gjelder både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring.

Utviklingsprosjekter (idéavklaring, etablering og bedriftsutvikling) på tilleggsnæringer som for eksempel Inn-på-tunet, kan sendes fra 1. desember 2021, men de har løpende saksinngang så lenge det er midler.

Ta kontakt med oss på landbrukskontoret for mer info.