Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2022?

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2022. Frist for å melde inn kandidater er 12. august 2022.

Vi ønsker å få kandidater fra alle våre tre kommuner. Send oss navn på kandidaten, adresse, og kort begrunnelse for hvorfor dere mener han/hun bør løftes fram for sitt arbeid.

Formålet og kriteriene for prisen

Landbrukets kulturlandskapspris har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene. Prisen skal bidra til synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet. Prisen deles ut til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen.

Meld inn kandidater til denne adressen: post@regionkontorlandbruk.no

Foto: Hestejordene i Oslo, av Torgeir Skovdahl