Hogst i kommunens skog på Skulerud i Lørenskog

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

Det vil fra slutten av november 2019 til januar 2020 utføres hogst i Skulerudskogen. Hogsten ble omsøkt tilbake i 2018.

I denne avvirkningen vil vi fokusere på forskjellige hogstformer; skjerm-, gruppe- og flatehogst. Vi vil i tillegg prøve forskjellige regimer innenfor hver hogstform. For eksempel vil vi ha ulik grad i uttak av tømmer der det skjermhogges . Vil det forynges mer/ mindre i en glissen granskjerm? Vil en sterkere skjerm ha mindre snøskader? Skånes friluftslivet mer? Dette blir interessant å følge opp i de neste årene som kommer, og vil kunne bidra til at skogbruket kan ivareta flerbrukshensyn enda bedre. Det er anslått å avvirke 3 500 m3 tømmer og mesteparten vil bli tatt ut med lukka hogst.

Oppmerkede stier skal i minst mulig grad bli påvirket, og det går helt fint å bruke turområdet som før. Hold god avstand til hogstmaskinene, og ikke klatre på tømmerlundene! Du kan se kart over de berørte områdene her.

For spørsmål – ta kontakt med:

Magnus Korsvold – 917 79 599, magkor1@lorenskog.kommune.no