Har du lokaler du vil leie ut?

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Søkes: langtidsleie av egnet bygg til sententer for hjemløse dyr

I høst ble Dyrevelferdsplanen for Skedsmo kommune vedtatt.  Planen nevner flere tiltak som kan bedre dyrevelferden for flere av dyra i kommunen.  Ett av tiltakene som ble foreslått er et hjelpesenter for hjemløse dyr. Senteret skal driftes av en frivillig organisasjon, men det foreløpig ikke bestemt hvilken organisasjon dette vil være.

Imens pågår det et lite prosjekt for å finne ut HVOR et slikt senter kan ligge. I den forbindelse ønsker vi å forhøre oss med gårdbrukere i fremtidige Lillestrøm kommune om det finnes noen som har en passende bygningsmasse og som har lyst til å leie ut dette til dette formålet. Passende bygningsmasse kan for eksempel være et kårhus som ikke er i bruk, deler av låve/fjøs som er i god forfatning eller andre bygninger som ikke trenger større renovering før bruk. Det er også viktig å vite at dette vil være et langtidsprosjekt, og varigheten på en leiekontrakt vil avspeile dette.

Har du, eller noen du kjenner en bygning som kan være aktuell? Ta kontakt med Cecilie Løkken på mail ceclokk@skedsmo.kommune.no