Frist for registrering av tilskudd til tettere planting

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

På www.landbruksdirektoratet.no kan du søke om refusjon av skogfond og tilskudd til skogkultur.

Siste frist for registrering av tilskudd til ekstra tett planting og suppleringsplanting er av Landbruksdirektoratet satt til onsdag 15. november. Søknad om tilskudd til annen skogkultur og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), gjøres på samme sted, men behandles fortløpende.

For å få tilskudd til ekstra tett planting, må tiltaket kartfestes på internett, og det holder ikke med et opplastet kartvedlegg.

Bonitet Minimum plantetall pr daa Intervall som utløser tilskudd
26 220 220-270
23 220 220-270
20 200 200-250
17 180 180-230
14 160 160-210
11 130 130-180
8 100 100-150