Utgått plantevernbevis?

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en egen forskrift som forlenger gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler. Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 2015 får forlenget gyldighet fram til 1. januar 2016. Det annonserte elektroniske fornyingskurset for plantevernautorisasjon er forsinket på grunn av tekniske feil. Nærmere tidspunkt for lansering av nettbasert kurs vil vi trolig være klart etter sommerferien.

For mer informasjon om nettbasert kurs og autorisasjonsbevis se hjemmesidene til mattilsynet.